Konsument na rynku usług finansowych – konferencja z udziałem przedstawicieli RPO

Data:

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Maciej Taborowski i naczelnik Wydziału Prawa Gospodarczego i Podatkowego w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Anna Bogucka wzięli udział w konferencji online „Konsument na rynku usług finansowych.

Konferencję, zorganizowaną przez ORA w Warszawie, objął honorowym patronatem RPO Marcin Wiącek.

Maciej Taborowski w wystąpieniu na otwarcie konferencji podkreślił, że zmagamy się z problemem natury ustrojowej, który dotyka spraw konsumentów. Chodzi o orzecznictwo sądów międzynarodowych, z którego wynika, że polski Sąd Najwyższy ma problem w zakresie spełniania standardów europejskich i nie wiemy jakie wywrze to skutki w systemie. A to z ustrojowych orzeczeń będzie wynikało, jak doradzać klientowi w sytuacji dualizmu prawnego.

Zwrócił uwagę na ważną sprawę, która czeka na rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości UE, do której przyłączył się RPO. Chodzi o pozew konsumenta, którego umowa kredytowa została unieważniona, przeciwko bankowi w związku z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału. Rzecznik stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji, oprócz wzajemnego zwrotu świadczeń, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie przysługuje. Zasygnalizował również, że przed sądami pojawiają się również nowe rodzaje spraw, objęte tematem konferencji, dotyczące wzrostu rat kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu.

Maciej Taborowski przypomniał, że RPO skierował do SN wiele skarg dotyczących ochrony praw konsumentów i kredytów frankowych. Zajmował też stanowiska przed TSUE.

W panelu poświęconym tematyce nowego podmiotu, który pojawił się w obrocie prawno-gospodarczym - przedsiębiorcy na prawach konsumenta - referat obejmujący to zagadnienie w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich wygłosiła Anna Bogucka z BRPO.

Mówiła o sprawach z udziałem RPO, w których sądy nie przyznały przedsiębiorcom ochrony prawnej wynikającej ze statusu konsumenta. Wpisują się one w tendencję ograniczania ochrony polskich konsumentów poprzez przyjmowanie, że posiadanie przez osobę fizyczną statusu przedsiębiorcy wyklucza dokonanie przezeń czynności prawnej jako konsumenta. RPO uważa, że w takich sprawach sądy nieprawidłowo stosują prawo europejskie, w szczególności Dyrektywę 93/13.

Konferencja miała przede wszystkim na celu omówienie tematyki z zakresu praw konsumenta na rynku usług bankowych i ubezpieczeń, z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-02-24 14:12:53
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-02-24 15:09:12
Operator: Krzysztof Michałowski