Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie przedstawicieli krajowych mechanizmów prewencji regionu OBWE z udziałem dyrektora KMPT

Data:

Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), działającego w Biurze RPO, Przemysław Kazimirski wziął udział w spotkaniu przedstawicieli krajowych mechanizmów prewencji oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego z regionu OBWE, które odbyło się w Kopenhadze 9-10 listopada 2023 r.

Coroczna wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami mechanizmów prewencji i organizacji pozarządowych poświęcona została w tym roku monitorowaniu kwestii zdrowia psychicznego w miejscach pozbawienia wolności, jak również dobrostanowi psychicznemu wizytatorów krajowych mechanizmów.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Europy, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Europejskie Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom (APT) oraz biuro duńskiego Ombudsmana.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 37 krajowych mechanizmów prewencji oraz 12 organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Polski mechanizm to najdłużej działający organ monitorujący miejsca pozbawienia wolności; na drugim miejscu pod tym względem jest mechanizm w Kostaryce.

Poza wystąpieniami oraz dyskusją prowadzoną na sesjach plenarnych, uczestnicy spotkania podzieleni zostali na grupy robocze, których zadaniem była wymiana doświadczeń dotyczących następujących zagadnień: monitorowania kwestii zdrowia psychicznego w miejscach detencji (w podziale na jednostki penitencjarne, placówki opieki społecznej, ośrodki dla cudzoziemców), roli raportów tematycznych, poufności i zbieraniu informacji podczas wizytacji oraz współpracy mechanizmów z innymi podmiotami na rzecz skutecznego wdrażania zaleceń. Wnioski wypracowane w toku dyskusji w grupach roboczych były następnie prezentowane na sesjach plenarnych.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do przedstawienia doświadczeń polskiego mechanizmu w zakresie roli raportów tematycznych w budowaniu społecznej kultury braku akceptacji dla tortur (na przykładzie raportu dotyczącego funkcjonowania polskich ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców w dobie kryzysu migracyjnego) oraz działań zwiększających skuteczność zaleceń krajowych mechanizmów (informacje dotyczące zaleceń rozpowszechniane za pośrednictwem mediów tradycyjnych oraz społecznościowych, spotkania z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za funkcjonowanie miejsc detencji, dyskusja nad raportami prowadzona na forum komisji parlamentarnych, działalność edukacyjna KMPT).

Drugiego dnia obrad przedstawiciel kirgiskiego mechanizmu poinformował o aktualnej sytuacji politycznej w Kirgistanie. Podkreślił, że w związku z nią obawia się o przyszłość tamtejszego mechanizmu prewencji tortur.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski