Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie KMPT z delegacją macedońskiego mechanizmu prewencji

Data:
Tagi: KMPT

26 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich z przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Republiki Macedonii Północnej.

W spotkaniu ze strony KMPT uczestniczyli dyrektor Przemysław Kazimirski i zastępca Dyrektora Marcin Kusy. W skład delegacji macedońskiego Krajowego Mechanizmu Prewencji weszli Dyrektorka Slavica Dimitrievska oraz Aleksandar Trenkoski i Bardhil Limani.

Spotkanie otwiera 3 dniową wizytę studyjną delegacji macedońskiego odpowiednika KMPT i było poświęcone wymianie doświadczeń pomiędzy mechanizmami prewencji.

Krajowy Mechanizm Prewencji Republiki Macedonii Północnej, podobnie jak w Polsce, funkcjonuje w ramach instytucji macedońskiego Ombudsmana jako odrębny zespół o kompetencjach w zakresie działań zgodnych z Protokołem Fakultatywnym do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Macedonia ratyfikowała Protokół Fakultatywny do Konwencji w 2008 r. Macedoński Krajowy Mechanizm Prewencji rozpoczął działanie w marciu 2011 r.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski