Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odmowa zgody na happening w Przemyślu ws. relacji polsko-ukraińskich

Data:
  • Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun odmówił zgody na zorganizowanie happeningu poświęconemu relacjom polsko-ukraińskim
  • Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił go o wyjaśnienie powodów tej decyzji oraz wskazanie jej podstawy prawnej

22 czerwca 2019 r. na Rynku Starego Miasta w Przemyślu zaplanowano happening pt. „Nie będzie innego” nt. relacji polsko-ukraińskich. Jego autorka planowała ustawienie na Rynku okrągłego stołu, przy którym miała prowadzić rozmowy m.in. z liderami społeczności ukraińskiej w Polsce.

10 czerwca 2019 r. prezydent miasta poinformował autorkę happeningu, że nie wyraża zgody na to wydarzenie. Pismo zawiera krótkie uzasadnienie stanowiska prezydenta, ale nie podaje jego podstawy prawnej. Nie zawiera elementów składowych decyzji administracyjnej. Ponadto nie ma w nim informacji o ewentualnych środkach zaskarżenia.

RPO podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie. Zwrócił się do prezydenta Przemyśla o szczegółowe wyjaśnienie powodów braku zgody na happening, a przede wszystkim o wskazanie podstawy prawnej tej decyzji.

XI.814.7.2019

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski