Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja z wizytacji Zespołu Wykonywania Kar w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Data:

Pracownicy Zespołu ds. Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili w dniach 24–25 listopada 2022 r. wizytację w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

Wizytacja odbyła się w związku z badaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich praktyki stosowania znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Analizie poddano wdrażanie przepisów dotyczących korzystania przez osoby pozbawione wolności z samoinkasujących aparatów telefonicznych, odbywania widzeń (w tym widzeń realizowanych przy wykorzystaniu komunikatora internetowego Skype), realizacji prawa do skargi oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński