Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2012-09-08 20:14:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk