Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2016

Data:
Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2017-08-21 11:17:55
Osoba udostępniająca: AnetaKosz