Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niskie oprocentowanie obligacji niesprawiedliwe dla obywateli? Wystąpienie do MF

Data:
  • Oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa sprzedawanych klientom indywidualnym nie uwzględnia rosnącej inflacji
  • Jednocześnie obligacje oferowane „hurtowo” wybranym bankom są wyżej oprocentowane
  • Inwestorzy indywidualni, dla których taka oferta nie jest dostępna uważają, że to niesprawiedliwe

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli, w których wskazuje się na różnice w wysokości oprocentowania obligacji Skarbu Państwa oferowanych do sprzedaży klientom indywidualnym w porównaniu z oprocentowaniem obligacji przeznaczonych do sprzedaży bankom w tzw. „sprzedaży hurtowej” w drodze przetargu.

Zdaniem skarżących oprocentowanie obligacji nie uwzględnia wciąż rosnącej inflacji i jest niesprawiedliwe dla inwestorów indywidualnych. Dzieje się to mimo obowiązujących wysokich stóp procentowych. Tymczasem wyższe oprocentowanie mają obligacje SP sprzedawane na przetargach organizowanych przez Ministra Finansów, w których klienci indywidualni nie mogą brać udziału. Bezpośredni dostęp do tej formy zakupu jest zarezerwowany wyłącznie dla określonego grona banków posiadających status tzw. Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Powoduje to znaczne uprzywilejowanie sektora bankowego w porównaniu z klientami indywidualnymi.

O stanowisko w tej sprawie Biuro RPO prosi Departament Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. Argumentuje przy tym, że „w dobie tak wysokiej inflacji powinny być szeroko dostępne instrumenty zachęcające obywateli do oszczędzania. Niestety niskie oprocentowanie obligacji SP powoduje, że osoby chcące oszczędzać w celu zachowania realnej siły nabywczej swoich pieniędzy muszą szukać innych rozwiązań”. Dochodzi przez to do niesprawiedliwości.

V.511.580.2021

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski

Zobacz także