Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk podczas kampanii 16 dni przeciw przemocy - z udziałem przedstawicielki KMPT

Data:
Tagi: kalendarium

29 listopada 2021 r. odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE. Co roku przez 16 pierwszych dni listopada Fundacja  we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Tegoroczne Forum składało się z dwóch części. W pierwszej z nich pt. „Przemoc w instytucji. Przemoc w rodzinie” udział wzięła dr Justyna Jóźwiak z KMPT. Przedstawiła problem przemocy w placówkach resocjalizacyjnych oraz rekomendacje, które pozwolą jej zapobiegać. Uczestnicy rozmawiali także o trudnościach, blokadach, ale również o rozwiązaniach i narzędziach pomocnych w sytuacjach, gdy spotykają się z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi przemocy oraz stosującymi przemoc. 

Druga część spotkania poświęcona była podsumowaniu kampanii społecznej 16 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W tej części partnerzy kampanii zaprezentowali działania, które podjęli w ramach kampanii po to, by uczyć dzieci, młodzież, dorosłych, że świat bez przemocy jest tym, do czego wszyscy powinniśmy dążyć. 
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-12-01 13:18:22
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski