Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ekspert z Biura RPO w "Rzeczpospolitej" o szkodliwej noweli ustawy "środowiskowej"

Data:

Przyjęta przez Sejm 19 lipca 2019 r. nowela ustawy środowiskowej pogarsza standard prawa do sądu w sprawach środowiskowych. Ponadto może ona naruszać dyrektywę EIA i konwencję z Aarhus – pisze w „Rzeczpospolitej” Łukasz Kosiedowski, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego  i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

30 lipca nowela będzie rozpatrywana przez senacką Komisję Środowiska. Czy zgłoszone uwagi RPO przekonają senatorów do wprowadzenia poprawek? Oby. Bo choć zdaniem projektodawcy ustawa nie będzie miała wpływu na obywateli (zgodnie z oceną skutków regulacji wpłynie jedynie – pozytywnie – na inwestorów i organy administracji), to jest zupełnie inaczej. A jeżeli wejdzie w życie, bardzo szybko się o tym przekonamy.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda