Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ekspert Biura RPO w grupie ekspertów europejskich ds. rodzicielstwa

Data:

Michał Kubalski, naczelnik wydziału prawa rodzinnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, został członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej nt. uznawania rodzicielstwa pomiędzy państwami członkowskimi.

Celem grupy ma być przygotowanie propozycji aktu prawnego zabezpieczającego prawa dzieci w sytuacjach transgranicznych. Chodzi zwłaszcza o przypadki rodzin podróżujących lub przeprowadzających się w ramach Unii Europejskiej. Sprzeczne przepisy systemów prawnych państw członkowskich w zakresie rodzicielstwa mogą utrudniać sytuację takich rodzin i prowadzić do sytuacji, w których osoba będąca rodzicem dziecka według prawa jednego państwa członkowskiego nie będzie traktowana jako rodzic tego dziecka w innym państwie członkowskim.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk