Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Efekt spotkania regionalnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zapowiedź zmian w płacy minimalnej

Data:

Uczestnicy spotkania regionalnego w Gorzowie Wielkopolskim zgłosili rzecznikowi problem dotyczący przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Są one tak skonstruowane, że – niezależnie od przysługujących pracownikowi dodatków i innych świadczeń – liczy się łączne wynagrodzenie. Zatem wszystkie te składniki dają teraz w sumie i tak 1850 zł, a wynagrodzenia nie da się różnicować w zależności od stażu pracy.

Po spotkaniu Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi sekretarz stanu Stanisław Szwed poinformował, że ministerstwo „dostrzega potrzebę modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę, w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia; jednym z rozważanych aspektów są zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z kategorii wynagrodzenia minimalnego. Analizując różne warianty takiego rozwiązania brane są pod uwagę, m.in. obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy”.

Minister zapowiedział, że szczegóły projektowanych zmian będą przedmiotem dalszej dyskusji prowadzonej na forum Rady Dialogu Społecznego.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk