Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja ze względu na wiek w zawodzie komornika

Data:

Do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ponownie wprowadzono limit wieku, po osiągnięciu którego komornicy zmuszeni są do zaprzestania dalszego wykonywania czynności zawodowych. Zgodnie z obowiązującą regulacją, Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli komornik ukończył 70 rok życia. W ocenie RPO, dalsze utrzymywanie wobec komorników sądowych limitu wieku ma charakter dyskryminacji ze względu na wiek i stanowi ograniczenie wolności wykonywania zawodu. W odpowiedzi, MS poinformowało Rzecznika, że regulacja ta jest niezbędna w celu zagwarantowania przestrzegania praw wszystkich stron postępowania.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk