Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Data:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę umieszczenia symbolu graficznego „zakaz pedałowania” w klubie Zakątek przy ul. Chmielnej 5 w Warszawie i skierował wystąpienie do nadinsp. Dariusza Działo, Komendanta Stołecznego Policji. Rzecznik zaznaczył, że symbol „zakaz pedałowania” jest nośnikiem określonych poglądów i stanowi bulwersującą formę ich wyrażenia. Umieszczenie tego symbolu w miejscu publicznym może zostać ocenione jako działanie mające na celu naruszenie godności, poniżenie i upokorzenie osób homoseksualnych, a także może stanowić przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W ocenie Rzecznika, umieszczenie w miejscu publicznym symbolu „zakaz pedałowania” może w szczególności wyczerpywać znamiona czynu określonego w art. 141 Kodeksu wykroczeń, ponieważ symbol ten ma charakter nieprzyzwoitego rysunku.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP