Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja głuchych w dostępie do tłumacza języka migowego w publicznej służbie zdrowia

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja głuchych w dostępie do tłumacza języka migowego w publicznej służbie zdrowia

Cel badawczy:

Sprawdzenie formy i jakości kontaktu pracowników publicznej służby zdrowia oraz pogotowia ratunkowego z pacjentami głuchymi, porozumiewającymi się za pomocą języka migowego.
Sprawdzenie formy i jakości informacji otrzymywanych przez głuchych pacjentów porozumiewających się za pomocą języka migowego od pracowników publicznej służby zdrowia oraz pogotowia ratunkowego.

Uzasadnienie:

Osoby głuche porozumiewające się za pomocą języka migowego doświadczają szczególnych trudności w komunikowaniu się z pracownikami publicznych instytucji – w tym w szczególności z pracownikami służby zdrowia. Osoby głuche mają w konsekwencji ograniczoną możliwość informowania o stanie zdrowia oraz rozpoznawania i interpretowania komunikatów otrzymywanych od lekarza i innych pracowników służby zdrowia. Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się nakłada na administrację publiczną obowiązek zapewnienia tłumacza języka migowego. Dostęp do służby zdrowia jest jednym z kluczowych priorytetów dla każdego człowieka, a kwestia rozumienia przekazywanej treści ma wpływ na leczenie oraz uzyskaną i udzielaną pomoc.
Otrzymywane przez PZG sygnały wskazują, że kontakty z pracownikami publicznej służby zdrowia są niedostateczne. Problem dotyczy całego środowiska głuchych, nie tylko członków PZG.

Polski Związek Głuchych

 

Redakcja BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk