Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar BRPO, w mediach o sprawach w ETPC dot. KOZZD

Data:

7 lutego 2022 r. Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar BRPO w programie TOK360 w radiu TOK FM rozmawiała na temat zakomunikowanych niedawno przez Europejski Trybunał Praw Człowieka skarg dot. funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym i przypomniała kluczowe stanowiska RPO w sprawie ośrodka.

Zakomunikowane sprawy są prowadzone przez prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i dotyczą przede wszystkim warunków bytowych panujących w ośrodku oraz zasad zwalniania z niego pacjentów.

Pacjenci ośrodka skarżą olbrzymi problem przeludnienia, z którym chronicznie mierzy się ta jednostka. W Gostyninie przebywa obecnie około stu pacjentów, podczas gdy był on projektowany dla maksymalnie 60 osób.

Trybunał zbada również problem postępowań związanych z wydaniem przez sąd zgody na zwolnienie z ośrodka. Mimo, iż zarówno dyrekcja KOZZD, jak i psychologowie oraz psychiatrzy pracujący w ośrodku pozytywnie opiniują wypuszczenie na wolność wielu podopiecznych, sąd odpowiedzialny za wydawanie zgód opiera swoje orzeczenia na opiniach biegłych spoza ośrodka, które są wydawane na podstawie krótkich spotkań z pacjentami. - Opinie pracowników KOZZD nie są traktowane jako opinie biegłych, tylko jako dowody w sprawie. Pacjent w skardze pyta, czy opinie biegłych sądowych powinny przeważać nad opiniami pracowników ośrodka, którzy znają go na co dzień z pracy terapeutycznej – mówiła Ewa Dawidziuk.

Zarówno RPO, jak i Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wielokrotnie i od samego rozpoczęcia działalności KOZZD zwracali uwagę na problemy, jakie z punktu widzenia ochrony praw człowieka może rodzić funkcjonowanie ośrodka. Wybrane wystąpienia RPO i publikacje KMPT w tej sprawie zostały załączone poniżej.

20 stycznia 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi szereg skarg pochodzących od osób przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. To pierwsze skargi dotyczące tej instytucji, które rozpatrzy międzynarodowy trybunał. Bardzo istotnymi z punktu widzenia Trybunału materiałami w sprawie są raporty przygotowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur.

Cała rozmowa dostępna jest na stronie radia TOK FM (link poniżej).

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński