Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dr Adam Bodnar spotkał się z Dorotą Gardias, przewodniczącą Forum Związków Zawodowych

Data:
Tagi: wydarzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się w Biurze RPO z Dorotą Gardias, przewodniczącą Forum Związków Zawodowych. Rozmawiano na temat możliwości podjęcia działań w zakresie ratyfikowania przez Polskę międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka, a także realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/13 dotyczącego rozszerzenia możliwości korzystania z wolności związkowych.

 
Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP