Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność informacji publicznych na stronach urzędów - konferencja pod patronatem RPO

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję społeczną "Mam to w BIPie!" przygotowaną przez koalicję organizacji pozarządowych.

Akcja odpowiada na problem z dostępnością informacji publicznych umieszczanych na stronach urzędów dla osób niewidzących. Kluczowe dokumenty (np. uchwały, oświadczenia majątkowe, budżety) umieszczane są bardzo często w BIPach w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia "przeczytanie" ich oprogramowaniu, z którego korzystają osoby niewidome. Utrudnia to także poszukiwanie i analizę informacji innym obywatelom, dziennikarzom i organizacjom strażniczym, które zajmują się kontrolą władzy publicznej.

Wraz z inauguracją akcji uruchomiona została strona internetowa (www.mamtowbipie.pl), dzięki której każda osoba może pomóc sprawdzając BIP wybranej gminy i przekazując informacje na temat dostępności umieszczonych w nim dokumentów.

Akcja objęta jest Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania:

Prawo do informacji jest prawem człowieka, a dostęp do informacji o sprawach publicznych stanowi warunek świadomego uczestnictwa we wszystkich procesach demokratycznego państwa. Umożliwia partycypację społeczną oraz obywatelską kontrolę  władzy. Dzięki niemu stajemy się współrządzącymi, zamiast – jedynie – rządzonymi. Realizację prawa do informacji i dostęp do informacji musimy zagwarantować każdemu na zasadzie równości. Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości organów samorządu terytorialnego w zakresie dostępności Biuletynów Informacji Publicznej z perspektywy osób niewidomych i niedowidzących.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk