Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność BRPO

Deklaracja dostępności

Rzecznik Praw Obywatelskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://bip.brpo.gov.pl strony internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 i Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu, publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim Obywatelom.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RPO o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . Informację można skierować na adres koordynator.dostepnosci@brpo.gov.pl lub biurorzecznika@brpo.gov.pl. 1

Ponadto jeśli w siedzibie albo na stronie internetowej Biura RPO znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w Biurze RPO istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie:

  1. dostępności cyfrowej ( formularz elektroniczny lub załącznik w formacie docx )
  2. dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 2 ( formularz elektroniczny lub załącznik w formacie docx )

Raport o stanie zapewniania dostępności w BRPO

Raport o stanie dostępności w BRPO w 2021 roku w formie dostępnej w pliku PDF

Przypisy:
1 - art. 29 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
2 - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP