Dostęp młodzieży do świadczeń ginekologicznych

Data:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazują na potrzebę zmiany regulacji prawnych dotyczących samodzielnego dostępu małoletnich pacjentów do świadczeń ginekologicznych. W związku z napływającymi w tej sprawie sygnałami Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o opinię do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa.

Rzecznik Praw Pacjenta w swoim stanowisku z dnia 25 kwietnia 2016 r. wskazał, że dostrzega problem i potrzebę zmiany regulacji prawnych w zakresie samodzielnego dostępu przez małoletnich pacjentów (powyżej 15 r.ż.) do świadczeń ginekologicznych. Potrzeba zmian w tym zakresie wynika z faktu, że część młodych ludzi podejmuje współżycie seksualne przed osiągnięciem pełnoletności. Korzystając ze swobody w tym zakresie nie mają oni jednocześnie możliwości samodzielnego skorzystania z porady ginekologicznej. Rzecznik Praw Pacjenta wskazał też, że niezależnie od oceny decyzji o wczesnym rozpoczęciu współżycia, nie można negować faktu, że młodzi ludzie je podejmują. Odpowiednie zmiany prawne pozwoliłyby na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego małoletnich, którzy z różnych powodów nie mogą, bądź nie chcą korzystać ze świadczeń udzielanych przez ginekologa w asyście rodzica. Wiedza z zakresu zdrowia seksualnego, jak również regularne badania lekarskie mogą uchronić małoletnich przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz utratą zdrowia spowodowaną stosowaniem bez nadzoru lekarza źle dobranej antykoncepcji hormonalnej (kupionej np. od starszej koleżanki).

Potrzebę dokonania zmian prawnych w tym zakresie dostrzegły też pozostałe organy, tj. Rzecznik Praw Dziecka i Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa.

Rzecznik Praw Dziecka w piśmie z dnia 6 maja 2016 r. wskazał m.in., że w przypadku zmian prawnych umożliwiających samodzielne korzystanie przez małoletnich pacjentów z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy wyważyć zarówno prawo dziecka do wyrażenia opinii w jego własnych sprawach jak i prawo rodziców do sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z kolei Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa w piśmie z dnia 27 kwietnia 2016 r. podniósł, m.in., że ewentualna samodzielna wizyta małoletniej pacjentki w gabinecie ginekologicznym powinna się odbyć każdorazowo w obecności położnej.

W chwili obecnej Rzecznik Praw Obywatelskich analizuje przedstawione wyjaśnienia.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-05-19 14:37:05
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:43:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk