Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ws. prekampanii wyborczej

Data:

Działania o charakterze agitacyjnym, prowadzone przez różne podmioty, w tym partie polityczne, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej (tzw. prekampania wyborcza) nie są uregulowane prawnie i odbywają się poza kontrolą organów wyborczych. W szczególności nie jest łatwe określenie granicy pomiędzy legalną działalnością informacyjną i promocyjną, a niedozwoloną agitacją przed rozpoczęciem kampanii. Zdaniem Rzecznika brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących prekampanii wyborczej negatywnie wpływa na zasadę równości szans kandydatów i komitetów wyborczych, a także na zasadę jawności finansowania kampanii wyborczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego z prośbą o rozważenie koniecznych zmian w prawie wyborczym.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP