Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Przewodniczącego PKW ws. uregulowania w prawie wyborczym instytucji krajowych obserwatorów wyborów

Data:

W polskim prawie wyborczym jest uregulowana instytucja międzynarodowych obserwatorów wyborów. Nadal jednak nie wprowadzono przepisów dotyczących obserwatorów krajowych. Uregulowanie statusu niezależnych, pozapartyjnych obserwatorów krajowych byłoby istotne dla umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Kwestia ta od dłuższego czasu jest sygnalizowana przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ekspertów, przedstawicieli doktryny, a także organizacje społeczne.

Konieczność uregulowania instytucji krajowych obserwatorów wyborów została uznana za jedną z najważniejszych rekomendacji w raportach misji OBWE przeprowadzającej obserwację wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 oraz 2015 roku. Na ważną rolę w procedurze demokratycznych wyborów, jaką odgrywają krajowi i międzynarodowi obserwatorzy wskazuje również Kodeks Dobrych Praktyk w Sprawach Wyborczych przyjęty przez Komisję Wenecką.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP