Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Przewodniczącego PKW ws. działań edukacyjno-promocyjnych

Data:

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że wybory do Parlamentu Europejskiego i samorządowe, które odbyły się w 2014 r. uwidoczniły potrzebę gruntownej reformy działalności informacyjno-komunikacyjnej prowadzonej przez organy wyborcze. Konieczne jest bowiem podejmowanie przez nie rozbudowanych i skutecznych działań informacyjnych związanych z prawem wyborczym.

Wyniki badań opinii społecznej wskazują na bardzo duży poziom niewiedzy obywateli o mechanizmach wyborów, w tym o procedurach oddawania głosu. Tymczasem w wyborach, które odbędą się w tym roku zostaną zastosowane nowe procedury. W rekomendacjach przygotowanych w 2012 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, związanych z działaniami informacyjnymi organów wyborczych, przedstawiono propozycję powołania w strukturze Krajowego Biura Wyborczego nowego Zespołu, którego zadaniem byłoby koordynowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z prawem wyborczym. Wydaje się zasadnym, aby instytucje wyborcze, z pomocą nowego Zespołu, podjęły szerszą współpracę z organizacjami społecznymi,  w szczególności zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych i starszych. Konieczne jest także podejmowanie przez Państwową Komisję Wyborczą stałych działań analitycznych związanych z praktycznym stosowaniem prawa wyborczego.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie możliwości podjęcia proponowanych działań. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP