Do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. braku regulacji prawnej odnoszącej się do działań agitacyjnych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

Data:


Zastrzeżenia Rzecznika wzbudza brak skutecznej regulacji prawnej odnoszącej się do tzw. prekampanii wyborczej, czyli działań agitacyjnych prowadzonych przed różne podmioty przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej. Działania takie wynikają z zamiaru ominięcia limitów wydatków i procedur zapewniających jawność finansowania kampanii wyborczych, a przez to mają na celu osiągnięcie przewagi nad innymi kandydatami oraz ugrupowaniami. Istniejąca w omawianym zakresie luka w przepisach negatywnie wpływa na zasadę równości szans kandydatów i komitetów wyborczych, a także na zasadę jawności finansowania kampanii wyborczych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska odnośnie do potrzeby i zakresu zmian prawnych regulujących zjawisko prekampanii.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-05-28 09:29:00
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP