Do Przewodniczącego KRS ws. podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu

Data:

W kolejnym wystąpieniu dotyczącym problematyki przedłużania tymczasowego aresztowania Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dodatkowych rozwiązań uwzględniających standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które uniemożliwiłyby organom postępowania formułowanie wniosków i postanowień o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec kilku oskarżonych, bez indywidualnego opisania sprawy każdego z nich, odniesienia się do czynności dowodowych prowadzonych wobec każdego osadzonego i konkretnie wskazanej obawy utrudniania postępowania.

II.510.637.2015

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2015-11-05 14:00:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-07-15 12:15:09
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także