Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do PRM ws. przyspieszenia uruchomienia całodobowego telefonu zaufania dla kobiet – ofiar przemocy

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia apel o przyspieszenie uruchomienia infolinii dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej, a także odpowiednie rozplanowanie środków budżetowych, aby realizacja tego zadania nastąpiła już od początku 2016 roku. W ocenie zarówno organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy, jak i samych ofiar przemocy, obecne rozwiązania nie są wystarczające. Niezbędne jest pilne uruchomienie całodobowej ogólnopolskiej linii telefonicznej, gdzie będzie można uzyskać odpowiednie informacje i wsparcie. Obowiązek ustanowienia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, wynika bezpośrednio z postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk