Do Prezesa Związku Banków Polskich ws. utrudnień w korzystaniu z usług bankowych przez osoby starsze

Data:


Z informacji prasowych wynika, że banki utrudniają korzystanie z usług bankowych przez osoby starsze posługujące się dowodem osobistym wydanym na czas nieoznaczony. Osoby te nie tylko nie mogą korzystać z instrumentów finansowych oferowanych przez banki, lecz także zostają pozbawione dostępu do własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. W konsekwencji klienci banków zmuszeni są do wymiany bezterminowego dowodu osobistego, co w odbiorze społecznym postrzegane jest jako działanie naruszające obowiązujące przepisy prawa oraz dyskryminujące osoby, które ukończyły 65 rok życia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w tej kwestii i rozważenie możliwości usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-07-18 09:13:00
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki