Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws. daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od osób, które były uprawnione do rent strukturalnych, ale w określonych okolicznościach życiowych zdecydowały się na pobieranie rent rodzinnych z ZUS. Osoby te sygnalizują problem dotyczący daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej. Zdaniem skarżących, renta strukturalna powinna zostać wstrzymana dopiero od dnia nabycia prawa do renty rodzinnej z ZUS.

Tymczasem oddziały ARiMR wstrzymują wypłatę renty za cały miesiąc, przez co w niektórych przypadkach za część miesiąca ubezpieczonemu nie jest wypłacana ani renta strukturalna, ani renta rodzinna. Z wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, regulują sytuacje, gdy rencista strukturalny nabywa uprawnienia do emerytury lub renty z FUS w trakcie trwania miesiąca. W przypadku, gdy nastąpi to w trakcie pobierania renty, uprawnionemu wypłaca się za ten miesiąc rentę strukturalną, jeżeli w odpowiednim czasie wycofa wniosek o przyznanie renty z FUS albo złoży go z opóźnieniem. Ubezpieczeni nie zawsze jednak orientują się tak szczegółowo w przepisach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości szerszego informowania przez oddziały ARiMR o zasadach wypłaty świadczeń oraz udzielania pomocy w celu wyeliminowania niekorzystnych sytuacji związanych z zaprzestaniem wypłaty renty strukturalnej w związku z nabyciem prawa do renty rodzinnej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP