Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Podsekretarza Stanu w MON ws. ochrony praw weteranów działań poza granicami państwa

Data:

Jak wynika z informacji otrzymywanych przez Rzecznika, obowiązująca ustawa o weteranach działań poza granicami państwa nie spełnia oczekiwań części środowiska, w szczególności ciężko poszkodowanych weteranów. Zastrzeżenia dotyczą m.in. opieki medycznej adekwatnej do stanu zdrowia, odpowiedniej reakcji na pogorszenie stanu zdrowia, możliwości korzystania z przysługujących świadczeń (pierwszeństwo w kolejce w placówkach służby zdrowia, ulgowe przejazdy komunikacją miejską – korzystanie z tych uprawnień jest obecnie utrudnione), bieżącej pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności przez weteranów ciężko poszkodowanych, ułatwień dla organizacji pozarządowych udzielających pomocy weteranom, a także pomocy psychologicznej, zwłaszcza dla weteranów ze stwierdzonym zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o umożliwienie zorganizowania spotkania z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych MON oraz Dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w celu wypracowania mechanizmów pozwalających na skuteczniejszą pomoc weteranom, z uwzględnieniem możliwości finansowych resortu obrony narodowej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP