Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ ws. uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNA

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministra Zdrowia, w którym ponownie zwraca się o uregulowanie w przepisach prawa technicznych i medycznych aspektów badań kodu genetycznego. Rzecznik zainteresowany jest także wynikami prac zespołu roboczego ds. analizy organizacji opieki zdrowotnej w obszarze genetyki, a ponadto stanem prac legislacyjnych mających na celu ratyfikację przez Polskę Europejskiej konwencji bioetycznej.

Kwestia prawnego uregulowania zasad przeprowadzania badań kodu genetycznego DNA pozostaje od 2001 roku tematem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do kolejnych ministrów sprawiedliwości oraz zdrowia.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-02-17 09:43:55
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-12-17 09:21:57
Tytuł: DNA tests
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2020-12-17 09:21:57
Operator: Łukasz Starzewski