Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zwiększenia zatrudnienia skazanych

Data:

Praca jest podstawową formą oddziaływań prowadzonych wobec skazanych. Zatrudnienie pozwala na wyrobienie nawyku pracy u więźniów, nabycie umiejętności zwiększających szansę znalezienia pracy i tym samym zapewnienia sobie legalnych środków utrzymania po opuszczeniu zakładu karnego, a także umożliwia spłatę zobowiązań finansowych, m.in. alimentacyjnych i świadczeń na rzecz ofiar przestępstw.

Problem odpłatnego zatrudnienia skazanych pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety, od kilku lat systematycznie zmniejsza się liczba zatrudnionych odpłatnie osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Odpłatne zatrudnienie tych osób stało się trudniejsze po zmianie przepisów dotyczących ustalania wynagrodzenia skazanych. Mimo wprowadzenia szeregu instrumentów prawnych mających zrekompensować wyższe koszty zatrudnienia więźniów, wielu kontrahentów wycofało swoje oferty pracy. Istnieje również możliwość zatrudniania skazanych nieodpłatnie, np. przy pracach porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu zwiększenia zatrudnienia osób skazanych.

IX.517.1335.2015

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk