Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Do MON ws. rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy

Data:
Tagi: praca

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia odmówiono wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do ówczesnego Ministra Obrony Narodowej. W odpowiedzi Minister stwierdził jednak, że obowiązujący stan prawny w omawianym zakresie nie narusza konstytucyjnej zasady równego traktowania.

Rzecznik podkreśla w wystąpieniu, że realizacja powszechnego obowiązku obrony, wynikającego z postanowień Konstytucji RP, nie jest zależna od formy zatrudnienia. Osobami zobowiązanymi do realizacji obowiązku obrony są zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek służby wojskowej polega między innymi na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Prowadzi to do wniosku, że również zleceniobiorcom należy się świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o odpowiednią zmianę przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie prosi o odniesienie się do informacji prasowych dotyczących sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia rekompensującego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP