Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MON ws. braku prawa żołnierzy do świadczeń za okres po zakończeniu służby

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi byłych żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych, którzy po wygaśnięciu zawartego z nimi kontraktu w związku z przewlekłą chorobą lub wypadkiem nie nabywają prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych za okres przypadający po zakończeniu służby.

Przekazywane za nich składki do ZUS dotyczą wyłącznie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Rzecznik zasygnalizował ten problem Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który w zasadzie podzielił stanowisko, że za osoby zwolnione z zawodowej służby w wyniku wygaśnięcia kontraktu powinna być opłacana również składka chorobowa w celu zapewnienia prawa do zasiłku chorobowego za okres po zwolnieniu ze służby. Żołnierze kontraktowi nie tylko nie nabywają uprawnień emerytalnych z systemu zaopatrzeniowego, lecz także nie nabywają prawa do odprawy oraz innych świadczeń przysługujących żołnierzom służby stałej po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, które są wypłacane niezależnie od stanu zdrowia osoby zwolnionej.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP