Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. pobierania dopłat za egzamin na prawo jazdy

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu pobierania dopłat za egzamin na prawo jazdy od osób, które zostały zapisane na egzamin państwowy do dnia 18 stycznia 2013 r., a egzamin zdawały po tej dacie.

Niestety, przedstawiony przez Rzecznika problem został potraktowany przez resort jako nie wymagający rozwiązania i podjęcia działań. W wystąpieniu z dnia 11 kwietnia 2013 r. Rzecznik zwróciła uwagę na fakt, że przy dokonywaniu nowelizacji poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach, uwzględniono konieczność zamieszczenia przepisów przejściowych. Pomimo tego w odpowiedzi nie ustosunkowano się do tej kwestii. W tym kontekście Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w odniesieniu do wcześniejszych zmian rozporządzenia regulującego wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy zawarto przepisy intertemporalne, a nie uczyniono tego w rozporządzeniu z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP