Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MC oraz GIODO ws. dostępu służb do danych internetowych w projekcie ustawy o Policji

Data:

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich poselski projekt ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw budzi poważne zastrzeżenia konstytucyjne w zakresie dostępu policji i innych służb do danych internetowych.
Rzecznik podkreślił w wystąpieniu, że specyfika nowych technologii i ocena zagrożeń z nimi związanych uzasadnia powierzenie policji i innym służbom ochrony państwa adekwatnych uprawnień, umożliwiających zapobieganie i wykrywanie przestępstw, a także ściganie ich sprawców. Jednak wszelkie przypadki ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, w tym prawa do prywatności, powinny być uregulowane w przepisach w sposób jasny i precyzyjny.
Zakres danych internetowych gromadzonych przez służby jest określony w projekcie w sposób niejasny, co stwarza ryzyko arbitralności działań organów państwa. Dostęp służb do szerokiego zakresu informacji będzie pozwalał na precyzyjne odtworzenie różnych aspektów życia prywatnego. Może również prowadzić do budowania profilu osobowego użytkowników Internetu.
Projektowane przepisy nie gwarantują, że gromadzenie i przetwarzanie danych internetowych będzie subsydiarnym środkiem pozyskiwania informacji lub dowodów. Stwarza to możliwość wykorzystywania tych danych nie tylko w sytuacjach, gdy będzie to niezbędne do wykrywania lub zapobiegania przestępstwom, ale także wówczas, gdy będzie to najprostszym rozwiązaniem. Projekt nie przewiduje żadnego ograniczenia czasowego w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Wątpliwości dotyczą także procedur kontrolnych. Ponadto nie określono żadnej procedury, w wyniku której podmiot, którego dane były przetwarzane, dowiedziałby się o pozyskiwaniu jego danych internetowych.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się również do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z pytaniem, czy GIODO poddał analizie i zaopiniował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-01-05 10:35:28
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 13:41:17
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP