Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Dyrektora Generalnego SW ws. wyżywienia dla osób pozbawionych wolności

Data:

Z informacji udzielonych w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie wynika, że powodem, dla którego osadzeni nie mogą już od pierwszego dnia po przetransportowaniu korzystać z wyżywienia według normy ustalonej w poprzedniej jednostce, jest konieczność dokonania każdorazowo oceny, czy dana jednostka dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić im takie wyżywienie. Rzecznik nie kwestionuje, że w każdym przypadku istnieje potrzeba dokonania oceny i podjęcia decyzji co do możliwości kontynuowania żywienia zleconego w poprzedniej jednostce. Zdaniem Rzecznika należałoby jedynie  zmienić obowiązującą praktykę w taki sposób, aby osadzony nie musiał każdorazowo po przetransportowaniu składać ponownej prośby do dyrektora jednostki penitencjarnej, co znacznie wydłuża czas do otrzymania wyżywienia odpowiadającego jego potrzebom. Osoby, które w poprzedniej jednostce otrzymywały wyżywienie według zaleceń lekarza, po przetransportowaniu są żywione według tych samych norm i diet, dzięki systemowi Noe.NET, który umożliwia przekazanie z wyprzedzeniem informacji o planowanym przetransportowaniu. Podobny tryb postępowania mógłby być stosowany wobec osób korzystających za zgodą dyrektora zakładu karnego z indywidualnej normy żywienia. Istotą propozycji Rzecznika jest, aby decyzja w sprawie kontynuacji sposobu żywienia była podejmowana w takim samym trybie jak dzieje się to w przypadku wszystkich innych osadzonych, bez potrzeby składania prośby w tej sprawie przez osadzonego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

II.517.6143.2014

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk