Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają kopie petycji kierowanych do władz samorządowych w sprawie szczepień

Data:
Tagi: Szczepienia

Obywatele składają petycje do władz samorządowych, by podjęły uchwały w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi.

Niektóre rady gmin i powiatów, przekazują te petycje Rzecznikowi twierdząc, że robią to „zgodnie z właściwością”. Jednak to one, a nie RPO, są adresatami petycji i tylko one mogą zrealizować żądanie autorów petycji, czyli podjąć uchwałę o określonej treści.

RPO wyjaśnia te przypadki, bo tego rodzaju „przekazywanie” petycji wyraźnie pozostających w kompetencjach organu przekazującego narusza konstytucyjne prawo do składania petycji (art. 63 Konstytucji).

Zgłaszający petycje obywatele obawiają się, że osoby, które się nie zaszczepią przeciw COVID-19 , będą poddawane z tego powodu dyskryminacji w życiu publicznym i gospodarczym. Jednocześnie domagają się od władz, by uzyskały od producentów szczepionek gwarancje, że w przypadku jakichkolwiek powikłań poniosą oni wszelkie ich koszty.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk