Biuletyn Informacji Publicznej RPO

29 marca. Debata „Wybory dostępne dla wszystkich?”

Data:

Zapraszamy do udziału w debacie „Wybory dostępne dla wszystkich?”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się 29 marca 2023 r. w Warszawie.

„Wybory dostępne dla wszystkich?” - o likwidacji tego znaku zapytania chcemy rozmawiać ze wszystkimi, którym jest lub powinna być bliska idea równego prawa dla wszystkich.

W trakcie debaty poruszymy sprawy szeroko rozumianej dostępności dotyczącej lokali wyborczych, różnych form głosowania, kampanii wyborczej, informacji o komitetach wyborczych i kandydatach do władz, spotkań z kandydatami, materiałów wyborczych, spotów reklamowych, czy też debat kandydatów i informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

W ubiegłym roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jej celem jest między innymi zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka oraz podstawowych wolności. Szeroko pojęty udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami to jedna z kluczowych wartości Konwencji.

W art. 29 Konwencji państwa deklarują zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami praw politycznych i możliwości korzystania z nich na zasadzie równości z innymi osobami oraz zobowiązują się do zapewnienia efektywnego uczestniczenia w życiu politycznym i publicznym, włączając w to prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Postulaty środowiska osób z niepełnosprawnościami wskazują, że to kluczowe prawo Konwencji praw osób niepełnosprawnych nie jest w pełni realizowane. Potwierdzają to też wyniki przeprowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich badań.

Zbliżają się kolejne wybory. Musimy zrobić wszystko, aby każdy, mógł nie tylko uczestniczyć w pełni w samym procesie wyborczym w lokalu, ale też miał możliwość udziału w spotkaniach z kandydatami na posłów i senatorów, zapoznania się z materiałami wyborczymi czy kampanią w mediach publicznych.

Weź udział w debacie

Debata odbędzie się w Centrum Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego do 27 marca 2023 r. Udział w debacie jest bezpłatny.

Link do formularza: https://bip.brpo.gov.pl/formularz/debata-czy-wybory-dostepne-dla-wszystkich

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Napisy na żywo będą realizowane przez Dostępni.eu. Sala wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Zapraszamy również do udziału online w naszych mediach społecznościowych:  YouTube, Facebook

Program debaty

11.00 Otwarcie

 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich 
 • Mateusz Komorowski, Prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego 
 • Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
 • Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
 • Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradczyni Prezydenta RP

11.30 Panel naukowy

I część panelu – rozmowa z panelistkami i panelistami:

 • dr Jarosław Zbieranek - doktor nauk prawnych, ekspert i autor wielu analiz i ekspertyz w zakresie prawa wyborczego 
 • dr Anna Frydrych-Depka - doktor nauk prawnych o specjalności prawo wyborcze, Centrum Studiów Wyborczych - WPiA UMK w Toruniu. Związana z Fundacją Odpowiedzialna Polityka jako ekspertka i członkini Zarządu 
 • dr Krzysztof Kurowski - Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Prezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Naukowo, zawodowo i społecznie zajmuje się prawami osób z niepełnosprawnościami 
 • adw. Jarosław Jagura - współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Programie Spraw Precedensowych Fundacji, zajmując się m.in. sprawami z zakresu dyskryminacji

Moderacja: Monika Wiszyńska-Rakowska - Pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

II część panelu - dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami

13.15 Przerwa kawowa, poczęstunek

13.45 Panel społeczny

I część panelu – rozmowa z panelistkami i panelistami:

 • prof. Krystyna Skarżyńska - psycholożka. Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w psychologii politycznej i psychologii społecznej. Członkini Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk oraz członkini Komitetu Nauk Psychologicznych PAN 
 • dr Monika Szczygielska - Uniwersytet Warszawski, Dostępni.eu. Specjalizuje się w prawnych aspektach dostępności oraz dostępności multimediów i wydarzeń. Zajmuje się kampanią wyborczą przez pryzmat dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Badała m.in. dostępność prezydenckiej kampanii wyborczej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi
 • Bartosz Marganiec - działacz na rzecz praw g/Głuchych, członek Polskiej Rady Języka Migowego przy MRiPS, koordynator kampanii #dostępnytłumaczPJM, ekspert Instytutu Spraw Głuchych. Brał udział w pracach nad ustawą o języku migowym. 
 • adw. dr Monika Zima-Parjaszewska - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Moderacja: red. Konrad Piasecki - dziennikarz radiowy i telewizyjny związany z TVN24. Laureat nagrody Grand Press dla dziennikarza roku 2015.

II część panelu – dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami

15.30 Zakończenie konferencji

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski