Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata "Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia"

Data:
Tagi: kalendarium

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich miała miejsce debata publiczna: „Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia” – 13 listopada 2007 r.

W debacie wzięli udział:

dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich,

prof. dr hab. Marek Chmaj, ekspert Instytutu Spraw Publicznych,

Kazimierz Czaplicki, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej,

Pavlina Suchankova, Dyrektor Centrum Integracji,

Dr Jacek Strzemieczny, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej,

prof. UW dr hab. Marek Zubik, Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Prezentacja: „Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia”

Prezentacja, Pavliny Suchankovej, Dyrektor Centrum Integracja w Warszawie.

Prezentacji akcji „Młodzi głosują” Centrum Edukacji Obywatelskiej - Dr Jacek Strzemieczny, Prezes CEO.

Komunikat RPO w związku z konferencja: „Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia”

Wystąpienie RPO do Przewodniczącego PKW w sprawie trudności związanych z głosowaniem w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych – 31 października 2007 r.

Apel RPO do odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów parlamentarnych o zapewnienie jak najszerszego w nich udziału osobom niepełnosprawnym -  3 października 2007 r.

Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie ułatwień dla Polaków za granicą podczas październikowych wyborów parlamentarnych - 20 września 2007 r.

Wystąpienie RPO do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w sprawie kandydowania osób skazanych w wyborach – 26 marca 2007 r.

Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie ułatwień w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne z prawa wyborczego – 2 stycznia 2007 r.

Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie ułatwienia głosowania osobom niepełnosprawnym – 24 kwietnia 2006 r.

Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie pełnego zagwarantowania praw wyborczych osobom niepełnosprawnym – 21 lipca 2003 r.

Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie praw wyborczych osób niepełnosprawnych – 26 lipca 2000 r.

Komunikat PAP - RPO: trzeba usprawnić procedury wyborcze – 13 listopada 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk