Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy w związku z reformą oświaty nauczyciele stracą pracę? Rzecznik pisze do Ministra Edukacji Narodowej

Data:
Tagi: praca

Jak obecnie, trzy miesiące przed wejściem w życie reformy edukacyjnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej ocenia zagrożenie utraty pracy przez nauczycieli? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich w kolejnym wystąpieniu dotyczącym likwidacji gimnazjów (III.7040.78.2017).

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego pracę może stracić 37 tysięcy nauczycieli gimnazjów i nawet 8 tysięcy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na skutek zatrzymania sześciolatków w przedszkolach oraz likwidacji gimnazjów.

- Wiadomo – zauważa RPO -  że i twórcy reformy przewidywali, że do zmian w zatrudnieniu może dojść. To dlatego przepisy wprowadzające reformę (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wprowadziły do Karty Nauczyciela zmiany w przepisach o instytucji przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu nauczyciela, stanu nieczynnego, ograniczenia zatrudnienia. Przepisy te były przygotowywane na jesieni 2016 r. W tej chwili Ministerstwo powinno już wiedzieć więcej – dzięki sygnałom i informacjom zgłaszane przez samorządy, szkoły i zainteresowane środowiska.

Dlatego działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich RPO zwraca się o przedstawienia aktualnej oceny zagrożeń związanych z utratą zatrudnienia przez nauczycieli oraz ewentualnych planowanych na tym tle działań, w tym o charakterze legislacyjnym.

  • W związku z wchodzącą w życie od dnia 1 września 2017r. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.59 ) w miejsce sześcioletniej szkoły podstawowej i likwidowanego gimnazjum wprowadzona zostanie ośmioletnia szkoła podstawowa. Wydłuży się o rok kształcenie w liceach i technikach. Natomiast szkoły zawodowe przekształcone zostaną w szkoły branżowe I i II stopnia. Będą również funkcjonować szkoły policealne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk