Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy podniesienie poziomu płacy minimalnej od 1 stycznia nie sprawi, że prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stracą kolejne rodziny

Data:

Wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk wyjaśnia RPO, że jeśli tak się stanie, to w niewielkim zakresie.

Od 1 stycznia płaca minimalna zostanie podniesiona. Natomiast próg uprawniający do korzystania z państwowego wsparcia w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów rodzic nie płaci, utrzymywana jest na niskim poziomie. Rząd nie przewiduje też jego podniesienia.

Wiceminister Marczuk wyjaśnia, że podniesienie płacy minimalnej nie oznacza automatycznego sprawdzania prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dochody z 2017 r. zostaną wzięte pod uwagę dopiero w nowym „okresie świadczeniowym”, które zacznie się 1 października 2018 r. Prawo do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego może więc stracić tylko ten opiekujący się dziećmi samotny rodzic, który po 1 stycznia zmieni pracę lub podejmie pracę.

„Należy zaznaczyć, że z istoty kryterium dochodowego wynika, że jego przekroczenie, spowodowane poprawą sytuacji dochodowej, niezależnie od powodu poprawy sytuacji dochodowej (np. z powodu uzyskania podwyżki wynagrodzenia, czy zmiany pracy na lepiej płatną), skutkuje brakiem prawa do określonych świadczeń, czy innych uprawnień uzależnionych od kryterium dochodowego. Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie są prowadzone prace nad podwyższeniem lub zniesieniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ani wprowadzeniem szczególnego trybu przyznawania tych świadczeń pomimo przekroczenia kryterium dochodowego” – pisze wiceminister Marczuk.

Dodaje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega wagę problemu jakim jest powszechność zjawiska nieopłacenia alimentów. Dlatego Ministerstwo zainicjowało w październiku kampanię społeczną pod hasłem „Odpowiedzialny Rodzic Płaci", której celem jest nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimentacji i zachęcenie do płacenia alimentów. (O taką kampanię występowali od początku roku rzecznicy: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka)

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości analizowane są możliwości podjęcia działań o zakresie międzyresortowym, zmierzających do wypracowania nowych rozwiązań dotyczących problematyki niealimentacji, w tym również poprawy skuteczności egzekucji alimentów.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk