Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy nad wodą możemy się czuć bezpiecznie? Rzecznik pyta MSWiA

Data:

Rzecznik zapytał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Prezesa Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czy podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych są przygotowane do realizacji zadań określonych ustawą. Poprosił on też o wyjaśnienie, w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, gdy lokalny podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego nie będzie w stanie zrealizować założeń znowelizowanej ustawy.

12 lipca 2018 r. Minister odpowiedział, że „do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotychczas nie wpłynęły sygnały od zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi, w tym kąpieliskami nadmorskimi i śródlądowymi, o problemach ze skompletowaniem kadry ratowników wodnych w związku z rozpoczętym sezonem letnim.”

W pozostałym zakresie Rzecznik nie uzyskał wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Przypomnijmy, że 10 maja 2018 r. zmieniła się ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podmioty współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym miały np. osiągnąć gotowość operacyjną w maksymalnie w 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu. Muszą też mieć tylu ratowników, aby zapewnić tę gotowość i mieć środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości.

BPK.7050.1.2018

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski