Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czeska rzeczniczka praw człowieka Anna Šabatová wspiera polskiego ombudsmana atakowanego za to, że broni praw człowieka w Polsce

Data:

Wiele międzynarodowych organizacji, w tym ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI and OHCHR Europe, wydało ostatnio oświadczenia z poparciem dla polskiego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który jest obecnie obiektem nie tylko krytyki ale i nienawistnej kampanii. Powodem jest to, że publicznie wystąpił  w obronie prawa do rzetelnego procesu, a przeciw nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu.

Polski ombudsman pełni funkcję krajowej instytucji ochrony praw człowieka. Jego zadaniem jest monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka, promowanie ich i ochrona. Co więcej, polski ombudsman wykonuje również zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  zgodnie z protokołem dodatkowym Konwencji o zakazie tortur, okrutnego i poniżającego traktowania (OPCAT). Dlatego głównym zadaniem polskiego ombudsmana jest obrona każdego człowieka, jeśli jego prawa i podstawowe wolności nie są respektowane przez instytucje publiczne, albo jeśli istnieje ryzyko ich złamania.

Polski RPO Adam Bodnar stał się obiektem nienawistnej kampanii prowadzonej przez niektórych polityków i media, a ataki dotyczyły także jego prywatnego życia. Powodem było to, że stanął w obronie człowieka podejrzanego o morderstwo.

Trzeba to traktować jako atak na niezależność polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jako próbę podważenia  jego prawnych i konstytucyjnych zobowiązań do obrony praw i podstawowych wolności każdego człowieka.

Dlatego właśnie czeska rzeczniczka praw człowieka Anna Sabatova postanowiła publicznie wyrazić poparcie dla polskiego ombudsmana.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk