Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oświadczenia w sprawie ataku na RPO Adama Bodnara po komunikacie KMPT

Data:
Tagi: Adam Bodnar
 • Po ataku w TVP i TVP Info, a także polityków większości rządowej, na rzecznika praw obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara do Biura RPO wpływają głosy poparcia dla sposobu wykonywania mandatu przez polskiego ombudsmana.
 • Teksty pism od instytucji można znaleźć jako załączniki pod tym komunikatem
 • Atak w mediach sprzyjających rządowi został przeprowadzony 20 i 21 czerwca po tym, jak Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wydał oświadczenie dotyczące sposobu potraktowania człowieka podejrzewanego o okrutne morderstwo dziesięcioletniej dziewczynki. Media obiegły bowiem nagrania, jak policjanci wyprowadzają (ciągną go) skutego kajdankami zespolonymi, w samej bieliźnie, bez spodni. Potem pokazały się nagrania z czynności śledczych z jego udziałem, nadal tylko w bieliźnie, przy czym jego twarz nie była zasłonięta.

Władze ogłosiły wcześniej fakt zatrzymania tego człowieka jako wielki sukces policji. Zamordowanie dziewczynki wstrząsnęło bowiem opinią publiczną.

RPO przypomniał, że sposób traktowania człowieka, nawet człowieka podejrzewanego o okrutną zbrodnię, nie może naruszać jego godności. Nie może też mieć cech linczu. W RPO swoich wypowiedziach przypomniał też sprawę Tomasza Komendy, który po brutalnym traktowaniu po zatrzymaniu przyznał się do podobnego czynu i 18 lat spędził w więzieniu. Ponowne przeanalizowanie innych (poza przyznaniem się ) dowodów w sprawie pozwoliło ustalić w zeszłym roku, że jest on niewinny. RPO przypomniał też los śp. Igora Stachowiaka, młodego człowieka, który w 2016 r. zmarł na komisariacie we Wrocławiu po tym, jak policjanci po zatrzymaniu razili go prądem z paralizatora.

Oświadczenie KMPT jest jednym z licznych, regularnie wydawanych przez ten zespół ekspertów, którego ustawowym zadaniem jest przeciwdziałanie torturom oraz okrutnemu i poniżającemu traktowaniu. Działa na podstawie ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o zakazie tortur.

Oświadczenia są narzędziem prewencji – takim samym, jak niezapowiedziane wizytacje miejsc pozbawienia wolności, analiza dokumentacji a także spotkania regionalne KMPT z przedstawicielami wszystkich instytucji, w których ludzie przebywają bez własnej woli.

1 lipca 12 organizacji zrzeszonych w Komitecie Obrony Sprawiedliwości KOS wraz z 33 innymi organizacjami pozarządowymi podpisało wspólne oświadczenie. Sygnatariuszami są:

 1. Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 2. Stowarzyszenie Sędziów Polskich 'Justitia'
 3. Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS"
 4. Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia”
 5. Inicjatywa Obywatelska "Wolne Sądy“
 6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 7. Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 8. Archiwum Osiatyńskiego
 9. Stowarzyszenie Amnesty InternationaI
 10. Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
 11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sqdów Administracyjnych
 12. Forum Współpracy Sędziów
 13. Projekt: Polska
 14. Fundacja im. Stefana Batorego
 15. Kultura Niepodległa
 16. Fundacja Autonomia
 17. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 18. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 19. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjncgo
 20. Greenpeace Polska
 21. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 22. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 23. Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 24. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 25. Fundacja Dajemy Dzieciom Silę
 26. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 27. Fundacja Autonomia
 28. Kampania Przeciw Homofobii
 29. Fundacja Centrum Cyfrowe
 30. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 31. Fundacja WWF Polska
 32. Akcja Demokracja
 33. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 34. Towarzystwo Dziennikarskie
 35. Fundacja ePaństwo
 36. Fundacja Panoptykon
 37. Łańcuch Światła Poznań
 38. Instytut Spraw Publicznych
 39. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis"
 40. Stowarzyszenie Homo Faber
 41. Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
 42. Forum Darczyńców w Polsce
 43. Fundacja Pole Dialogu
 44. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk