Co z nominacjami tegorocznych absolwentów KSSiP. RPO pyta Kancelarię Prezydenta RP

Data:
  • Absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie zostali dotychczas powołani na  stanowisko asesora sądowego
  • Skarżący wskazuje, że ostatnie stypendium z tytułu odbywania aplikacji w tej szkole otrzymali oni w sierpniu 2021 r.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta  Kancelarię Prezydenta RP o termin nominacji absolwentów

Do RPO zwrócił się absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Wskazał na niewyznaczenie przez Prezydenta RP terminu nominacji absolwentów KSSiP na stanowisko asesora sądowego.

W lipcu 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę uchwały ws. przedstawienia Prezydentowi RP wniosków o mianowanie aplikantów sędziowskich na wybrane przez nich stanowiska asesorów sądowych.

Uchwały  przekazano do Kancelarii Prezydenta RP w sierpniu. Od tego czasu skarżący wraz z innymi absolwentami  oczekuje na wyznaczenie terminu nominacji.

W ocenie skarżącego wstrzymanie nominacji rodzi poważne skutki. Absolwenci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, nie mają również prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ostatnie stypendium należne z tytułu odbywania aplikacji w KSSiP otrzymali w sierpniu 2021 r. Od tego czasu nie otrzymują żadnego wsparcia finansowego.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił szefową Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak-Bandych o stanowisko, a zwłaszcza o informację o planowanym terminie nominacji absolwentów KSSiP na stanowisko asesora sądowego.

Odpowiedź min. Andrzeja Dery z KPRP 

W związku z pismem Pana Rzecznika z dnia 22 września 2021 r., uprzejmie informuję, że Prezydent RP postanowieniem z dnia 27 września br. mianował do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym 141 osób.

28 września br. Pan Prezydent wręczył akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym. Nowo powołani asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Informacja o wręczeniu nominacji asesorskich znajduje się na stronie www.prezydent.pl.

Ponadto uprzejmie informuję, że wnioski Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym nie były wstrzymane i rozpoznane zostały zgodnie z obowiązującą w Kancelarii Prezydenta RP procedurą. Sprawy w zakresie mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego wymagają m.in. kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

Chciałbym również zauważyć, że wnioski Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym wpłynęły do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Kancelaria Prezydenta RP dołożyła wszelkich starań, żeby procedura nominacyjna trwała jak najkrócej i aby spotkanie podczas którego wręczone zostały nominacje asesorskie odbyło się zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

VII.510.95.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-09-21 12:13:38
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-12 14:31:34
Opis: Dochodzi odpowiedź KPRP
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-22 13:49:09
Operator: Łukasz Starzewski