Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami niemieckiej i polskiej Caritas

Data:

23 czerwca br. gośćmi Rzecznika Praw Obywatelskich byli dr Peter Neher, przewodniczący Caritas RFN, dr Oliver Müller, kierujący działem współpracy międzynarodowej Caritas RFN oraz ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

 

Rozmowa dotyczyła możliwości poprawy sytuacji polskich migrantów przebywających na terenie Niemiec, zwłaszcza osób pracujących w sektorze usług domowych i opieki zdrowotnej. Goście zwrócili szczególną uwagę na wzajemną współpracę resortów odpowiedzialnych za pracę i sprawy społeczne  w kontekście podnoszenia poziomu warunków zatrudniania Polaków w Niemczech. Rozmawiano także o możliwości  wykorzystania niektórych doświadczeń w tej dziedzinie w stosunku do obywateli Ukrainy pracujących w Polsce oraz o ewentualnych wspólnych działaniach w zakresie promocji ruchu hospicyjnego. 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP