Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Aplikacja mobilna Caritas Polska „Pierwsze Kroki w Polsce"

Data:
,

15 stycznia, z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy obchodzonego w Kościele Katolickim, Caritas Polska uruchomiła pierwszą w kraju mobilną aplikację dla uchodźców tłumaczoną na trzy języki: angielski, arabski oraz rosyjski. Aplikacja pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce" ma za zadanie pomóc nowo przybyłym cudzoziemcom w odnalezieniu się i adaptacji w Polsce.

Caritas Polska zrealizowała projekt w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas diecezji białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, warszawskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Przedsięwzięcie zostało opracowane w ramach projektu „Nowy Dom Polska" z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Aplikacja będzie obsługiwana przez system iOS oraz Android, co pozwoli dotrzeć z informacją do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych. Dzięki aplikacji cudzoziemcy dowiedzą się m.in.: jak zalegalizować swój pobyt w RP, jak funkcjonuje system pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia oraz jakie są ich prawa na rynku pracy oraz w zakresie opieki medycznej.

O inicjatywie tej dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz poinformował Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, z racji tego, że jest ono również zaangażowane w działania na rzecz uchodźców.

„Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie i liczymy na dalszą owocną współpracę przyczyniającą się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań oferowanych uchodźcom rozpoczynającym życie w Polsce” – napisał ks. Subocz.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-01-16 10:37:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:45:10
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk