Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w BRPO z przedstawicielką Rady Europy

Data:

3 czerwca 2022 r. zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska oraz wicedyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Marcin Sośniak spotkali się z przedstawicielką Sekretarz Generalnej Rady Europy ds. Migracji i Uchodźców Leylą Kayacik, jej współpracownikami oraz dyrektorem warszawskiego Biura Rady Europy Pawłem Wierdakiem.

Tematem spotkania była sytuacja uchodźców wojennych, osób opuszczających Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym, korzystających z pomocy i wsparcia w Polsce. Rozmawiano o przyjętych przez Polskę regulacjach prawnych, zwłaszcza instrumentach pomocowych ustanowionych w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a także jakości pomocy oferowanej potrzebującym w centrach recepcyjnych tworzonych i nadzorowanych przez wojewodów. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji osób należących do grup wrażliwych, w tym dzieci przybywających do Polski bez opieki.

Omówiono także współpracę Biura RPO z biurem Pełnomocniczki Sekretarza Generalnego RE, zwłaszcza w zakresie wspólnych szkoleń i przepływu informacji o działaniach Rady Europy skierowanych do organizacji społecznych zaangażowanych w pomoc uchodźcom wojennym w Polsce.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2022-06-03 11:04:50
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-06-04 09:30:06
Operator: Łukasz Starzewski