Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w BRPO poświęcone opiece okołoporodowej i prawom kobiet

Data:

15 listopada 2023 r. odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Rodzić po Ludzku prezeską Fundacji Joanną Pietrusiewicz i radczynią prawną Marią Godlewską.

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego dyrektor Piotr Mierzejewski, Ewa Talma-Pogrzebska, a także p.o. dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Marcin Malecko.

Głównymi tematami spotkania były: prawo do znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu oraz gwarantowana opieka nad kobietami doświadczającymi poronienia i nierówności prawne w tym obszarze.

Przedstawicielki Fundacji Rodzić po Ludzku zaprezentowały wspólne postulaty wypracowane w dokumencie zrzeszającym 5 organizacji pozarządowych, które dotyczą szczegółowych rozwiązań sytuacji prawnej rodziców w przypadkach poronień i martwych urodzeń. Przedstawiono niezbędne kierunki zmian w opiece okołoporodowej, które w sposób bezpośredni przyczyniłyby się do poprawy stanu zdrowia, w tym psychicznego kobiet roniących i rodzących martwe dzieci. Wskazano m.in. na konieczność wprowadzenia równego prawa do świadczeń rodzicielskich i pogrzebowych, czy obowiązkowych szkoleń dla personelu medycznego z zakresu komunikacji oraz przysługujących kobietom praw. Podniesiono również problem braku realnego dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego w szpitalach.

Spotkanie zakończono wspólnymi wnioskami oraz omówiono możliwą współpracę w ramach przedstawionych oraz przyszłych zagadnień mających na celu poprawę warunków okołoporodowych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski