Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pracownicy BRPO rozmawiali z przedstawicielami ODIHR na temat sytuacji Romów w Polsce

Data:

19 czerwca 2024 r. w Biurze RPO odbyła się wizyta przedstawicieli Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).  

W skład delegacji ODIHR weszli: szef Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti Christi Mihalache, doradca ds. Romów i Sinti Beata Bislim Olahova, oraz zastępcy specjalisty ds. programu ds. Romów i Sinti Jashara Jasharov oraz Natalia Duminica. Wizyta odbyła się w ramach ich wizyty terenowej w Polsce dotyczącej sytuacji społeczności romskiej – osób należących do mniejszości etnicznej romskiej oraz uchodźców wojennych z Ukrainy pochodzenia romskiego.

Biuro RPO podczas spotkania reprezentowali: dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania Magdalena Kuruś, główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak oraz naczelnik Michał Żłobecki i Jagna Krotoska z Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych .

Podczas spotkania skoncentrowano się na omówieniu trudnych warunków socjalno-bytowych panujących na osiedlach romskich w Małopolsce. W rozmowie podkreślono, że poprawa sytuacji mieszkańców osiedli romskich wymaga wzmożonej współpracy administracji centralnej z samorządową oraz mieszkańcami osiedli w celu opracowania wielopłaszczyznowej strategii nakierowanej na rewitalizację osiedli i skuteczne włączenie lokalnej mniejszości romskiej do życia społecznego.

Poruszono także temat trudnego położenia uchodźców z Ukrainy pochodzenia romskiego, którzy są szczególnie narażeni na dyskryminację i marginalizację społeczną. Wykluczenie skutkuje ograniczeniem ich dostępu do edukacji, rynku pracy, czy pomocy otrzymywanej w punktach recepcyjnych i zakwaterowania. Omówiono także potencjalne ryzyko, jakie niosą ze sobą niektóre rozwiązania przewidziane w ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym uzależnienie wypłaty świadczenia wychowawczego od spełniania obowiązku szkolnego, co może prowadzić do pogłębienia wykluczenia społecznego uchodźców z Ukrainy pochodzenia romskiego.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest instytucją OBWE wspierającą procesy demokratyczne, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i praworządność w Europie, regionie Kaukazu, Azji Środkowej i Ameryce Północnej. Punkt Kontaktowy ds. Romów i Sinti OBWE współpracuje z władzami krajowymi i samorządowymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami międzynarodowymi w celu wspierania ochrony praw człowieka i równych szans dla przedstawicieli mniejszości romskich i sinti. 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński